Department of Dermatology - University of Rzeszów

Prof.  Adam Reich, M.D. Ph.D.

35-055 Rzeszów , ul. Szopena 2
Ph: +48 17 866 61 70
E-mail: adamandrzejreich@gmail.com
 

Organizing Committee

Adam Reich (Rzeszów, Poland) – Symposium Chair
Aleksandra Lesiak (Łódź, Poland) – Symposium Vice-Chair
Justyna Szczęch (Rzeszów, Poland) – Symposium Secretary General
Agnieszka Bożek (Rzeszów, Poland)
Dominik Samotij (Rzeszów, Poland)
 

Organizing office - Symposium Cracoviense

31-123 Kraków, Krupnicza 3
Ph +48 12 422 76 00
E-mail: malgorzata.malek@symposium.pl
Contact person: Małgorzata Małek

 
Honorary Patronage


Main Sponsor of the workshop Top Masters in Dermatology


Sponsors


Partners